Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. január 17., Szerda - Strasbourg

16. Oroszország – a propaganda hatása az uniós országokra (vita időszerű kérdésekről)
CRE

Oroszország – a propaganda hatása az uniós országokra (2018/2507(RSP))

Felszólal: Sandra Kalniete bevezeti a PPE képviselőcsoport által javasolt vitát.

Felszólal: Monika Panayotova (a Tanács soros elnöke) és Julian King (a Bizottság tagja).

Felszólal: Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jörg Meuthen, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, David McAllister, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Morten Løkkegaard, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Gerard Batten, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Jeppe Kofod, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Benedek Jávor, David Coburn, Marcus Pretzell, Elmar Brok, Tanja Fajon, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Steeve Briois, Esther de Lange, Brando Benifei, Monica Macovei, Marietje Schaake, Andrey Kovatchev, Kati Piri, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Gunnar Hökmark, Bogusław Liberadzki, Zdzisław Krasnodębski, Javier Nart, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Kosma Złotowski, Urmas Paet, Tunne Kelam és Ruža Tomašić.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Dariusz Rosati, Michael Gahler, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson és Ramona Nicole Mănescu.

Felszólal: Julian King és Monika Panayotova.

A vitát berekesztik.

Felszólal: Maria Grapini személyes érintettség okán, Cristian Dan Preda a vita során tett kijelentéseit követően.

Utolsó frissítés: 2018. április 3.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat