Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 17. janvāris - Strasbūra

16. Krievija: propagandas ietekme uz ES valstīm (debates par aktuāliem jautājumiem)
CRE

Krievija: propagandas ietekme uz ES valstīm (2018/2507(RSP)).

Uzstājās Sandra Kalniete, lai sāktu debates, kuras bija ierosinājusi PPE grupa.

Uzstājās Monika Panayotova (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Julian King (Komisijas loceklis).

Uzstājās Esteban González Pons, Liisa Jaakonsaari, Roberts Zīle, Johannes Cornelis van Baalen, Barbara Spinelli, Rebecca Harms, Jörg Meuthen, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, David McAllister, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Morten Løkkegaard, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Gerard Batten, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Jeppe Kofod, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Benedek Jávor, David Coburn, Marcus Pretzell, Elmar Brok, Tanja Fajon, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Steeve Briois, Esther de Lange, Brando Benifei, Monica Macovei, Marietje Schaake, Andrey Kovatchev, Kati Piri, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Gunnar Hökmark, Bogusław Liberadzki, Zdzisław Krasnodębski, Javier Nart, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Kosma Złotowski, Urmas Paet, Tunne Kelam un Ruža Tomašić.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Dariusz Rosati, Michael Gahler, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson un Ramona Nicole Mănescu.

Uzstājās Julian King un Monika Panayotova.

Debates tika slēgtas.

Uzstājās Maria Grapini – lai sniegtu personisku paziņojumu saistībā ar Cristian Dan Preda izteikumiem debašu laikā.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 3. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika