Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 17 stycznia 2018 r. - Strasburg

16. Rosja - wpływ propagandy na państwa członkowskie UE (debata na aktualny temat)
CRE

Rosja - wpływ propagandy na państwa członkowskie UE (2018/2507(RSP))

Głos zabrała Sandra Kalniete, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę PPE.

Głos zabrali: Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Julian King (członek Komisji).

Głos zabrali: Esteban González Pons, Liisa Jaakonsaari, Roberts Zīle, Johannes Cornelis van Baalen, Barbara Spinelli, Rebecca Harms, Jörg Meuthen, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, David McAllister, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Morten Løkkegaard, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Gerard Batten, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Jeppe Kofod, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Benedek Jávor, David Coburn, Marcus Pretzell, Elmar Brok, Tanja Fajon, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Steeve Briois, Esther de Lange, Brando Benifei, Monica Macovei, Marietje Schaake, Andrey Kovatchev, Kati Piri, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Gunnar Hökmark, Bogusław Liberadzki, Zdzisław Krasnodębski, Javier Nart, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Kosma Złotowski, Urmas Paet, Tunne Kelam i Ruža Tomašić.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Dariusz Rosati, Michael Gahler, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson i Ramona Nicole Mănescu.

Głos zabrali: Julian King i Monika Panayotova.

Debata została zamknięta.

Głos zabrała Maria Grapini w sprawie osobistej, w związku ze słowami wypowiedzianymi podczas debaty przez Cristiana Dana Predę.

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności