Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 17. januára 2018 - Štrasburg

16. Rusko – vplyv propagandy na krajiny EÚ (tematická rozprava)
CRE

Rusko – vplyv propagandy na krajiny EÚ (2018/2507(RSP))

V rozprave vystúpila Sandra Kalniete, aby začala rozpravu navrhovanú skupinou PPE.

Vystúpili: Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Julian King (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons, Liisa Jaakonsaari, Roberts Zīle, Johannes Cornelis van Baalen, Barbara Spinelli, Rebecca Harms, Jörg Meuthen, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, David McAllister, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Morten Løkkegaard, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Gerard Batten, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Jeppe Kofod, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Benedek Jávor, David Coburn, Marcus Pretzell, Elmar Brok, Tanja Fajon, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Steeve Briois, Esther de Lange, Brando Benifei, Monica Macovei, Marietje Schaake, Andrey Kovatchev, Kati Piri, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Gunnar Hökmark, Bogusław Liberadzki, Zdzisław Krasnodębski, Javier Nart, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Kosma Złotowski, Urmas Paet, Tunne Kelam a Ruža Tomašić.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Dariusz Rosati, Michael Gahler, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson a Ramona Nicole Mănescu.

Vystúpili: Julian King a Monika Panayotova.

Rozprava sa skončila.

V rozprave vystúpila Maria Grapini s osobným vyhlásením v nadväznosti na vyjadrenia, ktoré počas rozpravy vyslovil Cristian Dan Preda.

Posledná úprava: 3. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia