Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 17. januar 2018 - Strasbourg

16. Rusija – vpliv propagande na države EU (tematska razprava)
CRE

Rusija – vpliv propagande na države EU (2018/2507(RSP))

Govorila je Sandra Kalniete za začetek razprave, ki jo je predlagala skupina PPE.

Govorila sta Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) in Julian King (član Komisije).

Govorili so Esteban González Pons v imenu skupine PPE, Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D, Roberts Zīle v imenu skupine ECR, Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Jörg Meuthen v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Janusz Korwin-Mikke samostojni poslanec, David McAllister, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Morten Løkkegaard, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Gerard Batten, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Jeppe Kofod, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Benedek Jávor, David Coburn, Marcus Pretzell, Elmar Brok, Tanja Fajon, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Steeve Briois, Esther de Lange, Brando Benifei, Monica Macovei, Marietje Schaake, Andrey Kovatchev, Kati Piri, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Gunnar Hökmark, Bogusław Liberadzki, Zdzisław Krasnodębski, Javier Nart, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Kosma Złotowski, Urmas Paet, Tunne Kelam in Ruža Tomašić.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Dariusz Rosati, Michael Gahler, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson in Ramona Nicole Mănescu.

Govorila sta Julian King in Monika Panayotova.

Razprava se je zaključila.

Govorila je Maria Grapini, o osebni zadevi po opombah, ki jih je med razpravo podal Cristian Dan Preda.

Zadnja posodobitev: 3. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov