Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2039(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0406/2017

Indgivne tekster :

A8-0406/2017

Forhandlinger :

PV 17/01/2018 - 17
CRE 17/01/2018 - 17

Afstemninger :

PV 18/01/2018 - 6.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0018

Protokol
Onsdag den 17. januar 2018 - Strasbourg

17. Gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i medlemsstaterne (forhandling)
CRE

Betænkning om gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i medlemsstaterne [2017/2039(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Romana Tomc (A8-0406/2017)

Romana Tomc forelagde betænkningen.

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Andrey Novakov (ordfører for udtalelse fra BUDG), Derek Vaughan (ordfører for udtalelse fra CONT), Momchil Nekov (ordfører for udtalelse fra CULT), Vilija Blinkevičiūtė (ordfører for udtalelse fra FEMM), David Casa for PPE-Gruppen, Brando Benifei for S&D-Gruppen, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen, Martina Dlabajová for ALDE-Gruppen, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, Ernest Urtasun, Nathan Gill, Dominique Bilde, Sotirios Zarianopoulos, Verónica Lope Fontagné, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, André Elissen, Sofia Ribeiro, Javi López, Helga Stevens, Lynn Boylan, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann og Siôn Simon.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Emilian Pavel, Anne Sander, Michael Detjen, Jeroen Lenaers, Eider Gardiazabal Rubial, Marek Plura, Miapetra Kumpula-Natri, Michaela Šojdrová, Eva Kaili, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, José Manuel Fernandes og Danuta Jazłowiecka.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, Ivica Tolić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Wajid Khan og Tibor Szanyi.

Talere: Marianne Thyssen og Romana Tomc.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.6 i protokollen af 18.1.2018.

Seneste opdatering: 3. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik