Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2039(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0406/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0406/2017

Keskustelut :

PV 17/01/2018 - 17
CRE 17/01/2018 - 17

Äänestykset :

PV 18/01/2018 - 6.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0018

Pöytäkirja
Keskiviikko 17. tammikuuta 2018 - Strasbourg

17. Nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpano jäsenvaltioissa (keskustelu)
CRE

Mietintö nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa [2017/2039(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Romana Tomc (A8-0406/2017)

Romana Tomc esitteli mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Andrey Novakov (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Derek Vaughan (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Momchil Nekov (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Vilija Blinkevičiūtė (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), David Casa PPE-ryhmän puolesta, Brando Benifei S&D-ryhmän puolesta, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta, Martina Dlabajová ALDE-ryhmän puolesta, Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, Ernest Urtasun, Nathan Gill, Dominique Bilde, Sotirios Zarianopoulos, Verónica Lope Fontagné, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, André Elissen, Sofia Ribeiro, Javi López, Helga Stevens, Lynn Boylan, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann ja Siôn Simon.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Puheenvuorot: Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Emilian Pavel, Anne Sander, Michael Detjen, Jeroen Lenaers, Eider Gardiazabal Rubial, Marek Plura, Miapetra Kumpula-Natri, Michaela Šojdrová, Eva Kaili, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, José Manuel Fernandes ja Danuta Jazłowiecka.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, Ivica Tolić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Wajid Khan ja Tibor Szanyi.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Romana Tomc.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.1.2018, kohta 6.6.

Päivitetty viimeksi: 3. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö