Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2039(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0406/2017

Pateikti tekstai :

A8-0406/2017

Debatai :

PV 17/01/2018 - 17
CRE 17/01/2018 - 17

Balsavimas :

PV 18/01/2018 - 6.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0018

Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. sausio 17 d. - Strasbūras

17. Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimas valstybėse narėse (diskusijos)
CRE

Ataskaita apie Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimą valstybėse narėse [2017/2039(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Romana Tomc (A8-0406/2017)

Romana Tomc pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo: Andrey Novakov (BUDG komiteto nuomonės referentas), Derek Vaughan (CONT komiteto nuomonės referentas), Momchil Nekov (CULT komiteto nuomonės referentas), Vilija Blinkevičiūtė (FEMM komiteto nuomonės referentė), David Casa PPE frakcijos vardu, Brando Benifei S&D frakcijos vardu, Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu, Martina Dlabajová ALDE frakcijos vardu, Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, Ernest Urtasun, Nathan Gill, Dominique Bilde, Sotirios Zarianopoulos, Verónica Lope Fontagné, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, André Elissen, Sofia Ribeiro, Javi López, Helga Stevens, Lynn Boylan, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann ir Siôn Simon.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Emilian Pavel, Anne Sander, Michael Detjen, Jeroen Lenaers, Eider Gardiazabal Rubial, Marek Plura, Miapetra Kumpula-Natri, Michaela Šojdrová, Eva Kaili, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, José Manuel Fernandes ir Danuta Jazłowiecka.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, Ivica Tolić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Wajid Khan ir Tibor Szanyi.

Kalbėjo: Marianne Thyssen ir Romana Tomc.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 01 18 protokolo 6.6 punktas

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika