Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2039(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0406/2017

Teksty złożone :

A8-0406/2017

Debaty :

PV 17/01/2018 - 17
CRE 17/01/2018 - 17

Głosowanie :

PV 18/01/2018 - 6.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0018

Protokół
Środa, 17 stycznia 2018 r. - Strasburg

17. Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w państwach członkowskich (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wdrażania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w państwach członkowskich [2017/2039(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Romana Tomc (A8-0406/2017)

Romana Tomc przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Andrey Novakov (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Derek Vaughan (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Momchil Nekov (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Vilija Blinkevičiūtė (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), David Casa w imieniu grupy PPE, Brando Benifei w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, Ernest Urtasun, Nathan Gill, Dominique Bilde, Sotirios Zarianopoulos, Verónica Lope Fontagné, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, André Elissen, Sofia Ribeiro, Javi López, Helga Stevens, Lynn Boylan, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann i Siôn Simon.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Emilian Pavel, Anne Sander, Michael Detjen, Jeroen Lenaers, Eider Gardiazabal Rubial, Marek Plura, Miapetra Kumpula-Natri, Michaela Šojdrová, Eva Kaili, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, José Manuel Fernandes i Danuta Jazłowiecka.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, Ivica Tolić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Wajid Khan i Tibor Szanyi.

Głos zabrały: Marianne Thyssen i Romana Tomc.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 18.1.2018.

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności