Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2039(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0406/2017

Predkladané texty :

A8-0406/2017

Rozpravy :

PV 17/01/2018 - 17
CRE 17/01/2018 - 17

Hlasovanie :

PV 18/01/2018 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0018

Zápisnica
Streda, 17. januára 2018 - Štrasburg

17. Vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch (rozprava)
CRE

Správa k vykonávaniu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch [2017/2039(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Romana Tomc (A8-0406/2017)

Romana Tomc uviedla správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Andrey Novakov (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Derek Vaughan (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Momchil Nekov (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Vilija Blinkevičiūtė (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), David Casa v mene skupiny PPE, Brando Benifei v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, Ernest Urtasun, Nathan Gill, Dominique Bilde, Sotirios Zarianopoulos, Verónica Lope Fontagné, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, André Elissen, Sofia Ribeiro, Javi López, Helga Stevens, Lynn Boylan, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann a Siôn Simon.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Emilian Pavel, Anne Sander, Michael Detjen, Jeroen Lenaers, Eider Gardiazabal Rubial, Marek Plura, Miapetra Kumpula-Natri, Michaela Šojdrová, Eva Kaili, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, José Manuel Fernandes a Danuta Jazłowiecka.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, Ivica Tolić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Wajid Khan a Tibor Szanyi.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Romana Tomc.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice zo dňa 18.1.2018.

Posledná úprava: 3. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia