Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. sausio 17 d. - Strasbūras

18. Sprendimas dėl strategijos dėl plastiko (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Sprendimas dėl strategijos dėl plastiko (2018/2508(RSP))

Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) ir Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Peter Liese PPE frakcijos vardu, Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Margrete Auken, Verts/ALE frakcijos vardu, Julia Reid EFDD frakcijos vardu, Sylvie Goddyn ENF frakcijos vardu, Adina-Ioana Vălean, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Claude Turmes, Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu ir Mairead McGuinness.

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Christel Schaldemose ir Nicola Caputo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira, Igor Šoltes, Dubravka Šuica ir Karin Kadenbach.

Kalbėjo: Frans Timmermans ir Jyrki Katainen.

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika