Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 17 ianuarie 2018 - Strasbourg

18. Decizia privind Strategia referitoare la materialele plastice (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Decizia privind Strategia referitoare la materialele plastice (2018/2508(RSP))

Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) și Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarația.

Au intervenit: Peter Liese, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Julia Reid, în numele Grupului EFDD, Sylvie Goddyn, în numele Grupului ENF, Adina-Ioana Vălean, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Claude Turmes, Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu și Mairead McGuinness.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit: Christel Schaldemose și Nicola Caputo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira, Igor Šoltes, Dubravka Šuica și Karin Kadenbach.

Au intervenit: Frans Timmermans și Jyrki Katainen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 3 aprilie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate