Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0190(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0388/2017

Внесени текстове :

A8-0388/2017

Разисквания :

PV 17/01/2018 - 19
CRE 17/01/2018 - 19

Гласувания :

PV 18/01/2018 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0017

Протокол
Сряда, 17 януари 2018 г. - Страсбург

19. Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца * (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

Tadeusz Zwiefka представи доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Miriam Dalli (докладчик по становището на комисията PETI), Pavel Svoboda, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Rosa Estaràs Ferragut, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Eleonora Evi, Francis Zammit Dimech, Caterina Chinnici и Емил Радев.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Maštálka, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská, Marijana Petir и Stanislav Polčák.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Tadeusz Zwiefka.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5. от протокола от 18.1.2018 г.

Последно осъвременяване: 3 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност