Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0190(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0388/2017

Indgivne tekster :

A8-0388/2017

Forhandlinger :

PV 17/01/2018 - 19
CRE 17/01/2018 - 19

Afstemninger :

PV 18/01/2018 - 6.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0017

Protokol
Onsdag den 17. januar 2018 - Strasbourg

19. Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser * (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Rådets forordning om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar, og om internationale barnebortførelser (omarbejdning) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

Tadeusz Zwiefka forelagde betænkningen.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Miriam Dalli (ordfører for udtalelse fra PETI), Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, Evelyne Gebhardt for S&D-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Rosa Estaràs Ferragut, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Eleonora Evi, Francis Zammit Dimech, Caterina Chinnici og Emil Radev.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Maštálka, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská, Marijana Petir og Stanislav Polčák.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Tadeusz Zwiefka.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.5 i protokollen af 18.1.2018.

Seneste opdatering: 3. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik