Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0190(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0388/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0388/2017

Keskustelut :

PV 17/01/2018 - 19
CRE 17/01/2018 - 19

Äänestykset :

PV 18/01/2018 - 6.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0017

Pöytäkirja
Keskiviikko 17. tammikuuta 2018 - Strasbourg

19. Tuomioistuimen toimivalta, päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälinen lapsikaappaus * (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (uudelleenlaadittu) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

Tadeusz Zwiefka esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Miriam Dalli (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pavel Svoboda PPE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Rosa Estaràs Ferragut, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Eleonora Evi, Francis Zammit Dimech, Caterina Chinnici ja Emil Radev.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Maštálka, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská, Marijana Petir ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Tadeusz Zwiefka.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.1.2018, kohta 6.5.

Päivitetty viimeksi: 3. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö