Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0190(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0388/2017

Ingivna texter :

A8-0388/2017

Debatter :

PV 17/01/2018 - 19
CRE 17/01/2018 - 19

Omröstningar :

PV 18/01/2018 - 6.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0017

Protokoll
Onsdagen den 17 januari 2018 - Strasbourg

19. Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (omarbetning) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

Tadeusz Zwiefka redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Miriam Dalli (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Rosa Estaràs Ferragut, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Eleonora Evi, Francis Zammit Dimech, Caterina Chinnici och Emil Radev.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Maštálka, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská, Marijana Petir och Stanislav Polčák.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Tadeusz Zwiefka.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 18.1.2018.

Senaste uppdatering: 3 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy