Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0297(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0400/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0400/2017

Keskustelut :

PV 17/01/2018 - 20
CRE 17/01/2018 - 20

Äänestykset :

PV 18/01/2018 - 6.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0016

Pöytäkirja
Keskiviikko 17. tammikuuta 2018 - Strasbourg

20. Marrakeshin sopimus: julkaistujen teosten saatavuuden helpottaminen sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi *** (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi julkaistujen teosten saatavuuden helpottamista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi koskevan Marrakeshin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Max Andersson (A8-0400/2017)

Max Andersson esitteli suosituksen.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Rosa Estaràs Ferragut PPE-ryhmän puolesta, Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

Puheenvuorot: Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Boutonnet ENF-ryhmän puolesta, Tadeusz Zwiefka, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Brando Benifei, Julie Ward ja Olga Sehnalová.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák ja Margrete Auken.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Max Andersson.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.1.2018, kohta 6.4.

Päivitetty viimeksi: 3. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö