Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0297(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0400/2017

Ingivna texter :

A8-0400/2017

Debatter :

PV 17/01/2018 - 20
CRE 17/01/2018 - 20

Omröstningar :

PV 18/01/2018 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0016

Protokoll
Onsdagen den 17 januari 2018 - Strasbourg

20. Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp *** (debatt)
CRE

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp [12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Max Andersson (A8-0400/2017)

Max Andersson redogjorde för rekommendationen.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Rosa Estaràs Ferragut för PPE-gruppen, Jytte Guteland för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Julia Reda för Verts/ALE-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Marie-Christine Boutonnet för ENF-gruppen, Tadeusz Zwiefka, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Brando Benifei, Julie Ward och Olga Sehnalová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák och Margrete Auken.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Max Andersson.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 18.1.2018.

Senaste uppdatering: 3 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy