Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/3008(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : O-000094/2017

Predložena besedila :

O-000094/2017 (B8-0616/2017)

Razprave :

PV 17/01/2018 - 21
CRE 17/01/2018 - 21

Glasovanja :

Sprejeta besedila :


Zapisnik
Sreda, 17. januar 2018 - Strasbourg

21. Boj proti trgovini z ženskami in dekleti za spolno in delovno izkoriščanje v EU (razprava)
Dobesedni zapis

Vprašanje za ustni odgovor (O-000094/2017), ki so ga postavili Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa in Anna Záborská, v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano in Elly Schlein, v imenu skupine S&D, Arne Gericke, v imenu skupine ECR, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries in Norica Nicolai, v imenu skupine ALDE, Terry Reintke in Ernest Urtasun, v imenu skupine Verts/ALE, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen in Neoklis Sylikiotis, v imenu skupine GUE/NGL in Daniela Aiuto, v imenu skupine EFDD, Komisiji: Boj proti trgovini z ženskami in dekleti za spolno in delovno izkoriščanje v EU (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017)

Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ernest Urtasun in Daniela Aiuto so predstavili vprašanje.

Dimitris Avramopoulos (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Barbara Matera v imenu skupine PPE, Maria Arena v imenu skupine S&D, Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL, Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, Mireille D'Ornano v imenu skupine EFDD, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, Diane Dodds samostojna poslanka, Michaela Šojdrová, Edouard Martin, Kostadinka Kuneva, Margot Parker, Anna Hedh, João Pimenta Lopes, Pier Antonio Panzeri, Ángela Vallina, Julie Ward in Lynn Boylan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Záborská, Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica in Georgios Epitideios.

Govoril je Dimitris Avramopoulos.

Razprava se je zaključila.

Zadnja posodobitev: 3. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov