Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 17 januari 2018 - Strasbourg

22. Europaåret för kulturarv 2018 (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Europaåret för kulturarv 2018 (2018/2509(RSP))

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen, Silvia Costa för S&D-gruppen, Branislav Škripek för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová, Mircea Diaconu för ALDE-gruppen, Curzio Maltese för GUE/NGL-gruppen, Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, Michaela Šojdrová, Petra Kammerevert, Francisco José Millán Mon, Luigi Morgano och Momchil Nekov.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Costas Mavrides och Notis Marias.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 3 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy