Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 17. ledna 2018 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Předložení dokumentů
 5.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 6.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 7.Představení programu činností bulharského předsednictví Rady (rozprava)
 8.Rozprava s irským premiérem Leem Varadkarem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 9.Přivítání
 10.Hlasování
  10.1.Kontrola vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.2.Jmenování členky Účetního dvora – Eva Lindströmová (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.3.Jmenování člena Účetního dvora – Tony James Murphy (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.4.Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů ***I (hlasování)
  10.5.Energetická účinnost ***I (hlasování)
  10.6.Správa energetické unie ***I (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 105 odst. 6 a čl. 106 odst. 4 písm. d) jednacího řádu)
 16.Rusko – vliv propagandy na země EU (rozprava na aktuální téma)
 17.Provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí ve členských státech (rozprava)
 18.Rozhodnutí o strategii v oblasti plastů (rozprava)
 19.Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí * (rozprava)
 20.Marrákešská smlouva: usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení *** (rozprava)
 21.Boj proti obchodování se ženami a dívkami za účelem sexuálního a pracovního vykořisťování v EU (rozprava)
 22.Evropský rok kulturního dědictví v roce 2018 (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
 Příloha 1 – Jmenování členky Účetního dvora – Eva Lindströmová
 Příloha 2 – Jmenování člena Účetního dvora – Tony James Murphy
Zápis (188 kb)
03/04/2018 15:02
  Prezenční listina (63 kb)
20/02/2019 09:42
  Příloha 1 (7 kb)
03/04/2018 15:02
  Příloha 2 (7 kb)
03/04/2018 15:02
 
Zápis (86 kb)
03/04/2018 15:02
  Prezenční listina (11 kb)
20/02/2019 09:42
  Výsledky hlasování (51 kb)
31/12/2018 11:46
  Jmenovitá hlasování (131 kb)
20/12/2018 13:06
 
Zápis (317 kb)
03/04/2018 15:02
  Prezenční listina (64 kb)
20/02/2019 09:42
  Výsledky hlasování (881 kb)
31/12/2018 11:46
  Jmenovitá hlasování (2333 kb)
20/12/2018 13:06
Poslední aktualizace: 3. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí