Předchozí 
 Další 
RCVVOTESPVTACRE
Zápis
Středa, 17. ledna 2018 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Předložení dokumentů
 5.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 6.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 7.Představení programu činností bulharského předsednictví Rady (rozprava)
 8.Rozprava s irským premiérem Leem Varadkarem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 9.Přivítání
 10.Hlasování
  
10.1.Kontrola vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.2.Jmenování členky Účetního dvora – Eva Lindströmová (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.3.Jmenování člena Účetního dvora – Tony James Murphy (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.4.Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů ***I (hlasování)
  
10.5.Energetická účinnost ***I (hlasování)
  
10.6.Správa energetické unie ***I (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 105 odst. 6 a čl. 106 odst. 4 písm. d) jednacího řádu)
 16.Rusko – vliv propagandy na země EU (rozprava na aktuální téma)
 17.Provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí ve členských státech (rozprava)
 18.Rozhodnutí o strategii v oblasti plastů (rozprava)
 19.Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí * (rozprava)
 20.Marrákešská smlouva: usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení *** (rozprava)
 21.Boj proti obchodování se ženami a dívkami za účelem sexuálního a pracovního vykořisťování v EU (rozprava)
 22.Evropský rok kulturního dědictví v roce 2018 (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování členky Účetního dvora – Eva Lindströmová
 Příloha 2 – Jmenování člena Účetního dvora – Tony James Murphy
Zápis (188 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (232 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (2437 kb) Příloha 1 (7 kb) Příloha 2 (7 kb) 
 
Zápis (86 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (51 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (131 kb)    
 
Zápis (317 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (881 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (2333 kb)    
Poslední aktualizace: 3. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí