Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Onsdag den 17. januar 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)
 3.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Modtagne dokumenter
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 6.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 7.Præsentation af det bulgarske formandskabs aktivitetsprogram (forhandling)
 8.Drøftelse med Irlands premierminister, Leo Varadkar, om Europas fremtid (forhandling)
 9.Velkomstord
 10.Afstemningstid
  
10.1.Kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.2.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Eva Lindström (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.3.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Tony James Murphy (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.4.Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning) ***I (afstemning)
  
10.5.Energieffektivitet ***I (afstemning)
  
10.6.Forvaltning af energiunionen ***I (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Genoptagelse af mødet
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 105, stk. 6, og artikel 106, stk. 4, litra d)
 16.Rusland - indvirkningen af propaganda på EU-medlemsstaterne (debat om et aktuelt spørgsmål)
 17.Gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i medlemsstaterne (forhandling)
 18.Afgørelse om plaststrategien (forhandling)
 19.Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser * (forhandling)
 20.Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap *** (forhandling)
 21.Bekæmpelse af handel med kvinder og piger med henblik på seksuel udnyttelse og udnyttelse som arbejdskraft i EU (forhandling)
 22.Europæisk år for kulturarv 2018 (forhandling)
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Eva Lindström
 Bilag 2 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Tony James Murphy
Protokol (189 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (232 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2437 kb) Bilag 1 (7 kb) Bilag 2 (7 kb) 
 
Protokol (85 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (53 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (133 kb)    
 
Protokol (321 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (873 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2218 kb)    
Seneste opdatering: 3. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik