Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 17. jaanuar 2018 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Esitatud dokumendid
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 6.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 7.Nõukogu eesistujariigi Bulgaaria eesistumisaja prioriteetide tutvustus (arutelu)
 8.Arutelu Iirimaa peaministri Leo Varadkariga Euroopa tuleviku teemal (arutelu)
 9.Tervitus
 10.Hääletused
  10.1.Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise abi ja transiidi kontrollimine ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.2.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Eva Lindström (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.3.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Tony James Murphy (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.4.Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine ***I (hääletus)
  10.5.Energiatõhusus ***I (hääletus)
  10.6.Energialiidu juhtimine ***I (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Istungi jätkamine
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 105 lõige 6 ja artikli 106 lõike 4 punkt d)
 16.Venemaa – propaganda mõju ELi riikidele (temaatiline arutelu)
 17.Noorte tööhõive algatuse elluviimine liikmesriikides (arutelu)
 18.Otsus plastistrateegia kohta (arutelu)
 19.Kohtualluvus, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamine ja täitmine ning rahvusvahelised lapseröövid * (arutelu)
 20.Marrakechi leping: avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamine nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele *** (arutelu)
 21.Naiste ja tütarlaste seksuaalse ja tööalase ärakasutamise eesmärgil ELis toimuva kaubitsemise vastane võitlus (arutelu)
 22.Euroopa kultuuripärandi aasta 2018 (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
 1. lisa – Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Eva Lindström
 2. lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Tony James Murphy
Protokoll (187 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletustulemused (234 kb) Nimelise hääletuse tulemused (2437 kb) 1 lisa (7 kb) 2 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (85 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (50 kb) Nimelise hääletuse tulemused (130 kb)    
 
Protokoll (312 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (863 kb) Nimelise hääletuse tulemused (2320 kb)    
Viimane päevakajastamine: 3. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika