Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. sausio 17 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Gauti dokumentai
 5.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 6.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 7.Bulgarijos pirmininkavimo Tarybai prioritetų pristatymas (diskusijos)
 8.Diskusija su Airijos Ministru Pirmininku Leo Ericu Varadkaru Europos ateities tema (diskusijos)
 9.Oficialus pasveikinimas
 10.Balsuoti skirtas laikas
  10.1.Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolė ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  10.2.Audito Rūmų narės skyrimas: Eva Lindström (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  10.3.Audito Rūmų nario skyrimas: Tony James Murphy (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  10.4.Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) ***I (balsavimas)
  10.5.Energijos vartojimo efektyvumas ***I (balsavimas)
  10.6.Energetikos sąjungos valdymas ***I (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Posėdžio atnaujinimas
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15.Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis ir 106 straipsnio 4 dalies d punktas)
 16.Rusija – propagandos įtaka ES šalims (diskusija aktualia tema)
 17.Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimas valstybėse narėse (diskusijos)
 18.Sprendimas dėl strategijos dėl plastiko (diskusijos)
 19.Jurisdikcija ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimas ir vykdymas (nauja redakcija) * (diskusijos)
 20.Marakešo sutarties dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims sudarymas Europos Sąjungos vardu *** (diskusijos)
 21.Kova su prekyba moterimis ir mergaitėmis ES seksualinio išnaudojimo ir išnaudojimo darbe tikslais (diskusijos)
 22.2018 m. – Europos kultūros paveldo metai (diskusijos)
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
 1 priedas. - Audito Rūmų narės skyrimas: Eva Lindström
 2 priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas: Tony James Murphy
Protokolas (187 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (235 kb) Vardinis balsavimas (2437 kb) 1 Priedas (7 kb) 2 Priedas (7 kb) 
 
Protokolas (86 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (50 kb) Vardinis balsavimas (307 kb)    
 
Protokolas (320 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (870 kb) Vardinis balsavimas (2281 kb)    
Atnaujinta: 2018 m. balandžio 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika