Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Woensdag 17 januari 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Ingekomen stukken
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 6.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 7.Presentatie van het activiteitenprogramma van het Bulgaarse voorzitterschap (debat)
 8.Debat met de Ierse premier Leo Varadkar over de toekomst van Europa (debat)
 9.Welkomstwoord
 10.Stemmingen
  
10.1.Controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
10.2.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Eva Lindström (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
10.3.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Tony James Murphy (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
10.4.Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen ***I (stemming)
  
10.5.Energie-efficiëntie ***I (stemming)
  
10.6.Governance van de energie-unie ***I (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 15.Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 105, lid 6, en artikel 106, lid 4, onder d), van het Reglement)
 16.Rusland - De invloed van propaganda op EU-landen (actualiteitendebat)
 17.De uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de lidstaten (debat)
 18.Besluit over de strategie inzake kunststoffen (debat)
 19.Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking) * (debat)
 20.Verdrag van Marrakesh: bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben *** (debat)
 21.Bestrijding van de handel in vrouwen en meisjes voor seksuele en arbeidsuitbuiting in de EU (debat)
 22.Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018 (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Eva Lindström
 Bijlage 2 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Tony James Murphy
Notulen (190 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (234 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2437 kb) Bijlage 1 (7 kb) Bijlage 2 (7 kb) 
 
Notulen (85 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (51 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (133 kb)    
 
Notulen (325 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (880 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2319 kb)    
Laatst bijgewerkt op: 3 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid