Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 17 stycznia 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Składanie dokumentów
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 6.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 7.Przedstawienie programu działań bułgarskiej prezydencji Rady (debata)
 8.Debata z udziałem premiera Irlandii Leo Varadkara na temat przyszłości Europy (debata)
 9.Oficjalne powitanie
 10.Głosowanie
  10.1.Kontrola wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.2.Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego - Eva Lindström (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.3.Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego - Tony James Murphy (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.4.Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych ***I (głosowanie)
  10.5.Efektywność energetyczna ***I (głosowanie)
  10.6.Zarządzanie unią energetyczną ***I (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 105 ust. 6 oraz art. 106 ust. 4 lit. d) Regulaminu)
 16.Rosja - wpływ propagandy na państwa członkowskie UE (debata na aktualny temat)
 17.Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w państwach członkowskich (debata)
 18.Decyzja w sprawie strategii dotyczącej tworzyw sztucznych (debata)
 19.Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę * (debata)
 20.Traktat z Marrakeszu: ułatwienie dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, osobom niedowidzącym i osobom z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem *** (debata)
 21.Walka z handlem kobietami i dziewczętami w celu wykorzystywania seksualnego i wyzysku w pracy w UE (debata)
 22.Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego – 2018 (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
 Załącznik 1 - Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego - Eva Lindström
 Załącznik 2 - Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego - Tony James Murphy
Protokół (189 kb)
03/04/2018 15:03
  Lista obecności (63 kb)
20/02/2019 09:44
  Załącznik 1 (7 kb)
03/04/2018 15:03
  Załącznik 2 (7 kb)
03/04/2018 15:03
 
Protokół (86 kb)
03/04/2018 15:03
  Lista obecności (11 kb)
20/02/2019 09:44
  Wyniki głosowania (52 kb)
31/12/2018 12:06
  Głosowanie imienne (132 kb)
20/12/2018 14:06
 
Protokół (325 kb)
03/04/2018 15:03
  Lista obecności (63 kb)
20/02/2019 09:44
  Wyniki głosowania (874 kb)
31/12/2018 12:06
  Głosowanie imienne (2246 kb)
20/12/2018 14:06
Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności