Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 17 stycznia 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Składanie dokumentów
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 6.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 7.Przedstawienie programu działań bułgarskiej prezydencji Rady (debata)
 8.Debata z udziałem premiera Irlandii Leo Varadkara na temat przyszłości Europy (debata)
 9.Oficjalne powitanie
 10.Głosowanie
  10.1.Kontrola wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.2.Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego - Eva Lindström (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.3.Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego - Tony James Murphy (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.4.Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych ***I (głosowanie)
  10.5.Efektywność energetyczna ***I (głosowanie)
  10.6.Zarządzanie unią energetyczną ***I (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 105 ust. 6 oraz art. 106 ust. 4 lit. d) Regulaminu)
 16.Rosja - wpływ propagandy na państwa członkowskie UE (debata na aktualny temat)
 17.Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w państwach członkowskich (debata)
 18.Decyzja w sprawie strategii dotyczącej tworzyw sztucznych (debata)
 19.Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę * (debata)
 20.Traktat z Marrakeszu: ułatwienie dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, osobom niedowidzącym i osobom z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem *** (debata)
 21.Walka z handlem kobietami i dziewczętami w celu wykorzystywania seksualnego i wyzysku w pracy w UE (debata)
 22.Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego – 2018 (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
 Załącznik 1 - Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego - Eva Lindström
 Załącznik 2 - Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego - Tony James Murphy
Protokół (189 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (233 kb) Głosowanie imienne (2437 kb) Załącznik 1 (7 kb) Załącznik 2 (7 kb) 
 
Protokół (86 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (52 kb) Głosowanie imienne (132 kb)    
 
Protokół (325 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (874 kb) Głosowanie imienne (2246 kb)    
Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności