Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 17 ianuarie 2018 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 3.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 4.Depunere de documente
 5.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 6.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 7.Prezentarea programului de activitate al Președinției bulgare a Consiliului (dezbatere)
 8.Dezbatere cu prim-ministrul Irlandei, Leo Varadkar, privind viitorul Europei (dezbatere)
 9.Urări de bun venit
 10.Votare
  10.1.Controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.2.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Eva Lindström (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.3.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Tony James Murphy (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.4.Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile ***I (vot)
  10.5.Eficiența energetică ***I (vot)
  10.6.Guvernanța uniunii energetice ***I (vot)
 11.Explicații privind votul
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 13.Reluarea ședinței
 14.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 15.Acte delegate și măsuri de punere în aplicare [articolul 105 alineatul (6) și articolul 106 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul de procedură]
 16.Rusia - influența propagandei asupra statelor din UE (dezbatere pe o temă de actualitate)
 17.Punerea în aplicare în statele membre a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (dezbatere)
 18.Decizia privind Strategia referitoare la materialele plastice (dezbatere)
 19.Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii * (dezbatere)
 20.Tratatul de la Marrakesh: facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate *** (dezbatere)
 21.Combaterea traficului de femei și fete în scopul exploatării sexuale și prin muncă în UE (dezbatere)
 22.Anul European al Patrimoniului Cultural 2018 (dezbatere)
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 24.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
 Anexa 1 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Eva Lindström
 Anexa 2 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Tony James Murphy
Proces-verbal (196 kb) Lista de prezenţă (63 kb) Rezultatele voturilor (236 kb) Voturi prin apel nominal (2437 kb) Anexa 1 (7 kb) Anexa 2 (7 kb) 
 
Proces-verbal (86 kb) Lista de prezenţă (11 kb) Rezultatele voturilor (51 kb) Voturi prin apel nominal (132 kb)    
 
Proces-verbal (322 kb) Lista de prezenţă (64 kb) Rezultatele voturilor (878 kb) Voturi prin apel nominal (2319 kb)    
Ultima actualizare: 3 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate