Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 17. januára 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Predloženie dokumentov
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 6.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 7.Prezentácia programu činností bulharského predsedníctva (rozprava)
 8.Rozprava s predsedom vlády (Taoiseach) Írska Leom Varadkarom o budúcnosti Európy (rozprava)
 9.Oficiálne privítanie
 10.Hlasovanie
  10.1.Kontrola vývozov, transferu, sprostredkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.2.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Eva Lindström (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.3.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Tony James Murphy (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.4.Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov ***I (hlasovanie)
  10.5.Energetická efektívnosť ***I (hlasovanie)
  10.6.Riadenie energetickej únie ***I (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Pokračovanie rokovania
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 105 ods. 6 a článok 106 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku)
 16.Rusko – vplyv propagandy na krajiny EÚ (tematická rozprava)
 17.Vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch (rozprava)
 18.Rozhodnutie o stratégii týkajúcej sa plastov (rozprava)
 19.Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí * (rozprava)
 20.Marrákešská zmluva: uľahčenie prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania *** (rozprava)
 21.Boj proti obchodovaniu so ženami a dievčatami na účely sexuálneho a pracovného vykorisťovania v EÚ (rozprava)
 22.Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
 Príloha 1 - Vymenovanie člena Dvora audítorov – Eva Lindström
 Príloha 2 - Vymenovanie člena Dvora audítorov – Tony James Murphy
Zápisnica (187 kb)
03/04/2018 15:03
  Prezenčná listina (63 kb)
20/02/2019 09:44
  Príloha 1 (7 kb)
03/04/2018 15:03
  Príloha 2 (7 kb)
03/04/2018 15:03
 
Zápisnica (86 kb)
03/04/2018 15:03
  Prezenčná listina (11 kb)
20/02/2019 09:44
  Výsledky hlasovaní (52 kb)
31/12/2018 12:06
  Hlasovania podľa mien (128 kb)
20/12/2018 14:06
 
Zápisnica (320 kb)
03/04/2018 15:03
  Prezenčná listina (64 kb)
20/02/2019 09:44
  Výsledky hlasovaní (882 kb)
31/12/2018 12:06
  Hlasovania podľa mien (2322 kb)
20/12/2018 14:06
Posledná úprava: 3. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia