Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 17 januari 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Inkomna dokument
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 6.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 7.Presentation av det bulgariska rådsordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)
 8.Diskussion med Irlands premiärminister Leo Varadkar om Europas framtid (debatt)
 9.Välkomsthälsning
 10.Omröstning
  10.1.Kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.2.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Eva Lindström (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.3.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Tony James Murphy (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.4.Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor ***I (omröstning)
  10.5.Energieffektivitet ***I (omröstning)
  10.6.Styrningen av energiunionen ***I (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 105.6 och 106.4 d i arbetsordningen)
 16.Ryssland - inflytandet från propagande på EU-medlemsstaterna (debatt om en aktuell fråga)
 17.Genomförandet av sysselsättningsinitiativet för unga i medlemsstaterna (debatt)
 18.Beslut om plaststrategin (debatt)
 19.Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn * (debatt)
 20.Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp *** (debatt)
 21.Kampen mot handeln med kvinnor och flickor för sexuellt utnyttjande och för arbetskraftsexploatering i EU (debatt)
 22.Europaåret för kulturarv 2018 (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
 Bilaga 1 – Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Eva Lindström
 Bilaga 2 – Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Tony James Murphy
Protokoll (191 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (233 kb) Omröstningar med namnupprop (2437 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) 
 
Protokoll (84 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (51 kb) Omröstningar med namnupprop (135 kb)    
 
Protokoll (318 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (876 kb) Omröstningar med namnupprop (2318 kb)    
Senaste uppdatering: 3 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy