Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2073(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0401/2017

Ingediende teksten :

A8-0401/2017

Debatten :

PV 18/01/2018 - 3
CRE 18/01/2018 - 3

Stemmingen :

PV 18/01/2018 - 6.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0019

Notulen
Donderdag 18 januari 2018 - Straatsburg

3. Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en de noodzakelijke hervorming van professionele diensten (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2005/36/EG ten aanzien van de regulering en de noodzakelijke hervorming van professionele diensten [2017/2073(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Nicola Danti (A8-0401/2017)

Nicola Danti leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Virginie Rozière, namens de S&D-Fractie, Richard Sulík, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Richard Sulík, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Diane James, niet-fractiegebonden lid, die weigert een "blauwe kaart"-vraag van Adam Szejnfeld te accepteren, Adam Szejnfeld, Catherine Stihler, Daniel Dalton, Dita Charanzová, Paloma López Bermejo, Dominique Bilde, Seán Kelly, Liisa Jaakonsaari, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Christel Schaldemose, Sofia Ribeiro, Olga Sehnalová en Maria Grapini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Zver, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Nicola Danti.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.7 van de notulen van 18.1.2018.

Laatst bijgewerkt op: 23 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid