Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2073(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0401/2017

Predkladané texty :

A8-0401/2017

Rozpravy :

PV 18/01/2018 - 3
CRE 18/01/2018 - 3

Hlasovanie :

PV 18/01/2018 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0019

Zápisnica
Štvrtok, 18. januára 2018 - Štrasburg

3. Vykonávanie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií a potreba reformy odborných služieb (rozprava)
CRE

Správa o vykonávaní smernice 2005/36/ES, pokiaľ ide o reguláciu a potrebu reformy odborných služieb [2017/2073(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Nicola Danti (A8-0401/2017)

Nicola Danti uviedol správu.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Virginie Rozière v mene skupiny S&D, Richard Sulík v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Richard Sulík, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Diane James, nezaradená poslankyňa, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Adam Szejnfeld, Adam Szejnfeld, Catherine Stihler, Daniel Dalton, Dita Charanzová, Paloma López Bermejo, Dominique Bilde, Seán Kelly, Liisa Jaakonsaari, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Christel Schaldemose, Sofia Ribeiro, Olga Sehnalová a Maria Grapini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Milan Zver, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach a Georgios Epitideios.

Vystúpili: Karmenu Vella a Nicola Danti.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice zo dňa 18.1.2018.

Posledná úprava: 23. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia