Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2073(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0401/2017

Ingivna texter :

A8-0401/2017

Debatter :

PV 18/01/2018 - 3
CRE 18/01/2018 - 3

Omröstningar :

PV 18/01/2018 - 6.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0019

Protokoll
Torsdagen den 18 januari 2018 - Strasbourg

3. Genomförandet av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer och behovet av reform inom yrkesmässiga tjänster (debatt)
CRE

Betänkande om genomförandet av direktiv 2005/36/EG vad gäller reglering och behovet av reform inom yrkesmässiga tjänster [2017/2073(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Nicola Danti (A8-0401/2017)

Nicola Danti redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, Virginie Rozière för S&D-gruppen, Richard Sulík för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Richard Sulík, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Diane James, grupplös, som avböjde en fråga ("blått kort") från Adam Szejnfeld, Adam Szejnfeld, Catherine Stihler, Daniel Dalton, Dita Charanzová, Paloma López Bermejo, Dominique Bilde, Seán Kelly, Liisa Jaakonsaari, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Christel Schaldemose, Sofia Ribeiro, Olga Sehnalová och Maria Grapini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Milan Zver, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach och Georgios Epitideios.

Talare: Karmenu Vella och Nicola Danti.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 18.1.2018.

Senaste uppdatering: 23 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy