Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2514(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0043/2018

Συζήτηση :

PV 18/01/2018 - 4.2
CRE 18/01/2018 - 4.2

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2018 - 6.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0014

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο

4.2. Οι υποθέσεις των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk και του θιβετιανού μοναχού Choekyi
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 και B8-0048/2018 (2017/2514(RSP))

Οι Molly Scott Cato, Bas Belder, Jo Leinen, Frédérique Ries και Michaela Šojdrová παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Thomas Mann και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου