Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2515(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0054/2018

Συζήτηση :

PV 18/01/2018 - 4.3
CRE 18/01/2018 - 4.3

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2018 - 6.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0015

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο

4.3. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 και B8-0060/2018 (2017/2515(RSP))

Οι Monica Macovei, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Ignazio Corrao και Bogdan Brunon Wenta παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Maria Arena.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Νότης Μαριάς, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2018.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.45 π.μ. εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)

Τελευταία ενημέρωση: 18 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου