Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 18. januar 2018 - Strasbourg

4. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 17.1.2018).


4.1. Nigeria

Forslag til beslutning B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 og B8-0053/2018 (2017/2513(RSP))

Tunne Kelam, Charles Tannock, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo og Marietje Schaake forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Andrzej Grzyb for PPE-Gruppen, Neena Gill for S&D-Gruppen, Marina Albiol Guzmán for GUE/NGL-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Tomáš Zdechovský, Michela Giuffrida og David Coburn.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias og Krzysztof Hetman.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Carlos Iturgaiz, Marek Jurek, Stanislav Polčák og Michaela Šojdrová.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 18.1.2018.


4.2. Sagerne vedrørende menneskerettighedsaktivisterne Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Tashi Wangchuk og den tibetanske munk Choekyi

Forslag til beslutning B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 og B8-0048/2018 (2017/2514(RSP))

Molly Scott Cato, Bas Belder, Jo Leinen, Frédérique Ries og Michaela Šojdrová forelagde beslutningsforslagene.

Talere: László Tőkés for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Ilhan Kyuchyuk for ALDE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Thomas Mann og Csaba Sógor.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot og Stanislav Polčák.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.2 i protokollen af 18.1.2018.


4.3. Den Demokratiske Republik Congo

Forslag til beslutning B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 og B8-0060/2018 (2017/2515(RSP))

Monica Macovei, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Ignazio Corrao og Bogdan Brunon Wenta forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, og Maria Arena.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák og Maria Grapini.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 18.1.2018.

(Mødet udsat kl. 11.45 i afventning af afstemningstiden.)

Seneste opdatering: 18. juli 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik