Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 18. jaanuar 2018 - Strasbourg

4. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 17.1.2018 protokollipunkt 3.)


4.1. Nigeeria

Resolutsiooni ettepanekud B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 ja B8-0053/2018 (2017/2513(RSP))

Tunne Kelam, Charles Tannock, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo ja Marietje Schaake tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Andrzej Grzyb fraktsiooni PPE nimel, Neena Gill fraktsiooni S&D nimel, Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Tomáš Zdechovský, Michela Giuffrida ja David Coburn.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias ja Krzysztof Hetman.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Carlos Iturgaiz, Marek Jurek, Stanislav Polčák ja Michaela Šojdrová.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.1.2018 protokollipunkt 6.1.


4.2. Inimõiguste kaitsjate Wu Gani, Xie Yangi, Lee Ming-che, Tashi Wangchuki ja tiibeti munga Choekyi juhtumid

Resolutsiooni ettepanekud B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 ja B8-0048/2018 (2017/2514(RSP))

Molly Scott Cato, Bas Belder, Jo Leinen, Frédérique Ries ja Michaela Šojdrová tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid László Tőkés fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni ALDE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Thomas Mann ja Csaba Sógor.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.1.2018 protokollipunkt 6.2.


4.3. Kongo Demokraatlik Vabariik

Resolutsiooni ettepanekud B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 ja B8-0060/2018 (2017/2515(RSP))

Monica Macovei, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Ignazio Corrao ja Bogdan Brunon Wenta tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel ja Maria Arena.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák ja Maria Grapini.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.1.2018 protokollipunkt 6.3.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.45.)

Viimane päevakajastamine: 18. juuli 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika