Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. sausio 18 d. - Strasbūras

4. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2018 01 17 protokolo 3 punktas)


4.1. Nigerija

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 ir B8-0053/2018 (2017/2513(RSP))

Tunne Kelam, Charles Tannock, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo ir Marietje Schaake pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Andrzej Grzyb PPE frakcijos vardu, Neena Gill S&D frakcijos vardu, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Tomáš Zdechovský, Michela Giuffrida ir David Coburn.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias ir Krzysztof Hetman.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Carlos Iturgaiz, Marek Jurek, Stanislav Polčák ir Michaela Šojdrová.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 01 18 protokolo 6.1 punktas


4.2. Žmogaus teisių aktyvistų Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk ir Tibeto vienuolio Choekyi bylos

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 ir B8-0048/2018 (2017/2514(RSP))

Molly Scott Cato, Bas Belder, Jo Leinen, Frédérique Ries ir Michaela Šojdrová pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: László Tőkés PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Ilhan Kyuchyuk ALDE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Thomas Mann ir Csaba Sógor.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 01 18 protokolo 6.2 punktas


4.3. Kongo Demokratinė Respublika

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 ir B8-0060/2018 (2017/2515(RSP))

Monica Macovei, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Ignazio Corrao ir Bogdan Brunon Wenta pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Javier Nart ALDE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, ir Maria Arena.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Arena), Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák ir Maria Grapini.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 01 18 protokolo 6.3 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.45 val. iki balsuoti skirto laiko.)

Atnaujinta: 2018 m. liepos 18 d.Teisinė informacija - Privatumo politika