Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 18 januari 2018 - Straatsburg

4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 17.1.2018 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


4.1. Nigeria

Ontwerpresoluties B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 en B8-0053/2018 (2017/2513(RSP))

Tunne Kelam, Charles Tannock, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo en Marietje Schaake lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Andrzej Grzyb, namens de PPE-Fractie, Neena Gill, namens de S&D-Fractie, Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Tomáš Zdechovský, Michela Giuffrida en David Coburn.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias en Krzysztof Hetman.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Carlos Iturgaiz, Marek Jurek, Stanislav Polčák en Michaela Šojdrová.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 18.1.2018.


4.2. De zaak van de mensenrechtenactivisten Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk en de Tibetaanse monnik Choekyi

Ontwerpresoluties B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 en B8-0048/2018 (2017/2514(RSP))

Molly Scott Cato, Bas Belder, Jo Leinen, Frédérique Ries en Michaela Šojdrová lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door László Tőkés, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Ilhan Kyuchyuk, namens de ALDE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Thomas Mann en Csaba Sógor.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 18.1.2018.


4.3. Democratische Republiek Congo

Ontwerpresoluties B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 en B8-0060/2018 (2017/2515(RSP))

Monica Macovei, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Ignazio Corrao en Bogdan Brunon Wenta lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, en Maria Arena.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 18.1.2018.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.45 uur onderbroken.)

Laatst bijgewerkt op: 23 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid