Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 18 ianuarie 2018 - Strasbourg

4. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 3 al PV din 17.1.2018.)


4.1. Nigeria

Propunerile de rezoluție B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 și B8-0053/2018 (2017/2513(RSP))

Tunne Kelam, Charles Tannock, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo și Marietje Schaake au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Andrzej Grzyb, în numele Grupului PPE, Neena Gill, în numele Grupului S&D, Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Tomáš Zdechovský, Michela Giuffrida și David Coburn.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias și Krzysztof Hetman.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Carlos Iturgaiz, Marek Jurek, Stanislav Polčák și Michaela Šojdrová.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.1 al PV din 18.1.2018.


4.2. Cazurile activiștilor pentru drepturile omului Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk și călugărul tibetan Choekyi

Propunerile de rezoluție B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 și B8-0048/2018 (2017/2514(RSP))

Molly Scott Cato, Bas Belder, Jo Leinen, Frédérique Ries și Michaela Šojdrová au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: László Tőkés, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului ALDE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Thomas Mann și Csaba Sógor.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot și Stanislav Polčák.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.2 al PV din 18.1.2018.


4.3. Republica Democratică Congo

Propunerile de rezoluție B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 și B8-0060/2018 (2017/2515(RSP))

Monica Macovei, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Ignazio Corrao și Bogdan Brunon Wenta au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, și Maria Arena.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák și Maria Grapini.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.3 al PV din 18.1.2018.

(Ședința a fost suspendată la 11.45, în așteptarea sesiunii de votare.)

Ultima actualizare: 23 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate