Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 januari 2018 - Strasbourg

4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 3 i protokollet av den 17.1.2018.)


4.1. Nigeria

Resolutionsförslag B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 och B8-0053/2018 (2017/2513(RSP))

Tunne Kelam, Charles Tannock, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo och Marietje Schaake redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Andrzej Grzyb för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Tomáš Zdechovský, Michela Giuffrida och David Coburn.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias och Krzysztof Hetman.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Carlos Iturgaiz, Marek Jurek, Stanislav Polčák och Michaela Šojdrová.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 18.1.2018.


4.2. Fallen med människorättsaktivisterna Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk och den tibetanska munken Choekyi

Resolutionsförslag B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 och B8-0048/2018 (2017/2514(RSP))

Molly Scott Cato, Bas Belder, Jo Leinen, Frédérique Ries och Michaela Šojdrová redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: László Tőkés för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Thomas Mann och Csaba Sógor.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot och Stanislav Polčák.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 18.1.2018.


4.3. Demokratiska republiken Kongo

Resolutionsförslag B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 och B8-0060/2018 (2017/2515(RSP))

Monica Macovei, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Ignazio Corrao och Bogdan Brunon Wenta redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, och Maria Arena.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák och Maria Grapini.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 18.1.2018.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.45 i avvaktan på omröstningen.)

Senaste uppdatering: 23 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy