Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2513(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0045/2018

Viták :

PV 18/01/2018 - 4.1
CRE 18/01/2018 - 4.1

Szavazatok :

PV 18/01/2018 - 6.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0013

Jegyzőkönyv
2018. január 18., Csütörtök - Strasbourg

6.1. Nigéria (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 és B8-0053/2018 (2018/2513(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0045/2018

(amely a B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018 és B8-0053/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Sógor Csaba, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Tőkés László, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra és Stanislav Polčák, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Elena Valenciano, Soraya Post és Cécile Kashetu Kyenge, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis és Robert Rochefort, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė és Michel Reimon, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini és Isabella Adinolfi

Elfogadva. (P8_TA(2018)0013)

(A B8-0052/2018 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Utolsó frissítés: 2018. július 18.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat