Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2513(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0045/2018

Debates :

PV 18/01/2018 - 4.1
CRE 18/01/2018 - 4.1

Balsojumi :

PV 18/01/2018 - 6.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0013

Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 18. janvāris - Strasbūra

6.1. Nigērija (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 un B8-0053/2018 (2018/2513(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0045/2018

(aizstāj B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018 un B8-0053/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra un Stanislav Polčák PPE grupas vārdā,

—   Elena Valenciano, Soraya Post un Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská un Branislav Škripek ECR grupas vārdā,

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis un Robert Rochefort ALDE grupas vārdā,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė un Michel Reimon Verts/ALE grupas vārdā,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini un Isabella Adinolfi.

Pieņemts (P8_TA(2018)0013).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0052/2018 vairs nav spēkā.)

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 18. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika