Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2514(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0043/2018

Viták :

PV 18/01/2018 - 4.2
CRE 18/01/2018 - 4.2

Szavazatok :

PV 18/01/2018 - 6.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0014

Jegyzőkönyv
2018. január 18., Csütörtök - Strasbourg

6.2. Vu Gan, Hszie Jang, Li Ming-cse, Tasi Vangcsuk és Csöki tibeti szerzetes, emberi jogi aktivisták ügyei (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 és B8-0048/2018 (2018/2514(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0043/2018

(amely a B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 és B8-0048/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Tőkés László, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra és Stanislav Polčák, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Elena Valenciano, Soraya Post és Jo Leinen, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Robert Rochefort és Frédérique Ries, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Molly Scott Cato, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė és Michel Reimon, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0014)

Utolsó frissítés: 2018. július 18.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat