Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 18. januar 2018 - Strasbourg

6. Afstemningstid
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Nigeria (afstemning)

6.2. Sagerne vedrørende menneskerettighedsaktivisterne Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Tashi Wangchuk og den tibetanske munk Choekyi (afstemning)

6.3. Den Demokratiske Republik Congo (afstemning)

6.4. Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

6.5. Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

6.6. Gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i medlemsstaterne (afstemning)

6.7. Gennemførelse af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer og behovet for reform af liberale erhverv (afstemning)
Seneste opdatering: 18. juli 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik