Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. január 18., Csütörtök - Strasbourg

6. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


6.1. Nigéria (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 és B8-0053/2018 (2018/2513(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0045/2018

(amely a B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018 és B8-0053/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Sógor Csaba, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Tőkés László, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra és Stanislav Polčák, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Elena Valenciano, Soraya Post és Cécile Kashetu Kyenge, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis és Robert Rochefort, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė és Michel Reimon, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini és Isabella Adinolfi

Elfogadva. (P8_TA(2018)0013)

(A B8-0052/2018 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


6.2. Vu Gan, Hszie Jang, Li Ming-cse, Tasi Vangcsuk és Csöki tibeti szerzetes, emberi jogi aktivisták ügyei (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 és B8-0048/2018 (2018/2514(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0043/2018

(amely a B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 és B8-0048/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Tőkés László, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra és Stanislav Polčák, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Elena Valenciano, Soraya Post és Jo Leinen, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Robert Rochefort és Frédérique Ries, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Molly Scott Cato, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė és Michel Reimon, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0014)


6.3. Kongói Demokratikus Köztársaság (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 és B8-0060/2018 (2018/2515(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0054/2018

(amely a B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018 és B8-0060/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Sógor Csaba, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Jiří Pospíšil, Ramona Nicole Mănescu, Tőkés László, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manolis Kefalogiannis és Stanislav Polčák, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Elena Valenciano, Soraya Post és Maria Arena, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis és Robert Rochefort, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė és Michel Reimon, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini és Rolandas Paksas.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0015)

(A B8-0059/2018 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


6.4. Marrákesi szerződés: a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítése *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló marrákesi szerződésnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Max Andersson (A8-0400/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0016)

A Parlament egyetért a marrákesi szerződés megkötésével.


6.5. A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóság, a határozatok elismerése és végrehajtása, valamint a gyermekek jogellenes külföldre vitele * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0017)


6.6. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtása a tagállamokban (szavazás)

Jelentés az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásáról a tagállamokban [2017/2039(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Romana Tomc (A8-0406/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0018)


6.7. A szakmai képesítésekről szóló irányelv végrehajtása és a szakmai szolgáltatások reformjának szükségessége (szavazás)

Jelentés a 2005/36/EK irányelv szakmai szolgáltatások szabályozásának és reformjának szükségessége tekintetében történő végrehajtásáról [2017/2073(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Nicola Danti (A8-0401/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0019)

Utolsó frissítés: 2018. július 18.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat