Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 18 януари 2018 г. - Страсбург

7. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Препоръка Max Andersson - A8-0400/2017
Alex Mayer, Момчил Неков, Ангел Джамбазки, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil и Seán Kelly.

Доклад Tadeusz Zwiefka - A8-0388/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Ангел Джамбазки и Anna Záborská.

Доклад Romana Tomc - A8-0406/2017
Monica Macovei, Момчил Неков, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Ангел Джамбазки, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly и Anna Záborská.

Доклад Nicola Danti - A8-0401/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Jiří Pospíšil, Lucy Anderson и Anna Záborská.

Последно осъвременяване: 18 юли 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност