Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2934(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000077/2017

Ingivna texter :

O-000077/2017 (B8-0612/2017)

Debatter :

PV 11/12/2017 - 14
PV 18/01/2018 - 11

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 18 januari 2018 - Strasbourg

11. Större interpellationer (debatt)

Tvisten mellan EU och Norge om fiske av arktisk maskeringskrabba vid Svalbard

Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (O-000077/2017) från Alain Cadec, för utskottet PECH, till kommissionen: Större interpellation - tvisten mellan EU och Norge om fiske av arktisk maskeringskrabba vid Svalbard (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017)

Jarosław Wałęsa utvecklade frågan.

Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Gabriel Mato för PPE-gruppen, Andrejs Mamikins för S&D-gruppen, Urszula Krupa för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Seán Kelly, Angel Dzhambazki och Artis Pabriks, som avböjde en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini.

Talare: Karmenu Vella.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 23 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy