Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 18. januar 2018 - Strasbourg

12. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 46)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 11. januar 2018)
ECON

- Den skattemæssige behandling af personlige pensionsprodukter, herunder det paneuropæiske personlige pensionsprodukt (2018/2002(INL))

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 6. december 2017)
LIBE

- Humanitære visa (2017/2270(INL))
(rådg.udv.: FEMM)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 6. december 2017)
AFET

- Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Ukraine (2017/2283(INI))
(rådg.udv.: INTA)

- Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien (2017/2282(INI))
(rådg.udv.: INTA)

- Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Moldova (2017/2281(INI))
(rådg.udv.: INTA)

- Gennemførelsen af Den Europæiske Unions eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020 (2017/2280(INI))
(rådg. udv.: BUDG, DEVE (forretningsordenens artikel 54))

- Forbindelserne mellem EU og NATO (2017/2276(INI))

- Hen imod en ekstern EU-strategi til bekæmpelse af tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber – de næste skridt (2017/2275(INI))
(rådg.udv.: FEMM)

- Status for forbindelserne mellem EU og Kina (2017/2274(INI))
(rådg.udv.: ENVI, INTA (forretningsordenens artikel 54))

- Status for forbindelserne mellem EU og USA (2017/2271(INI))
(rådg.udv.: INTA (forretningsordenens artikel 54))

- Klimadiplomati (2017/2272(INI))

EMPL

- Muligheder for reintegration af arbejdstagere, der er ved at komme sig efter skader og sygdom, til beskæftigelse af høj kvalitet (2017/2277(INI))

ENVI

- Gennemførelse af direktiv 2009/128/EF om bæredygtig brug af pesticider (2017/2284(INI))
(rådg.udv.: AGRI)

IMCO

- Strategipakken for offentlige udbud (2017/2278(INI))
(rådg.udv.: ENVI, INTA)

JURI

- Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2016 (COM(2017)0370 - 2017/2273(INI))
(rådg.udv.: PETI, FEMM, AFCO, ENVI)

REGI

- Samhørighedspolitikken og det tematiske mål "fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalse i vigtige netinfrastrukturer" – artikel 9, stk. 7, i forordningen om fælles bestemmelser (2017/2285(INI))
(rådg.udv.: TRAN)

- Styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i Den Europæiske Union: den 7. rapport fra Europa-Kommissionen (2017/2279(INI))
(rådg.udv.: CULT, EMPL, BUDG)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 11. januar 2018)

AFET

- Cyberforsvar (2018/2004(INI))

CONT

- Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig (2018/2006(INI))

DEVE

- Gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: skove (2018/2003(INI))
(rådg.udv.: INTA, ENVI (forretningsordenens artikel 54))

ECON

- Bæredygtig finansiering (2018/2007(INI))

IMCO

- Forskellig produktkvalitet i det indre marked (2018/2008(INI))
(rådg.udv.: AGRI, ENVI (forretningsordenens artikel 54))

INTA

- Styring af globaliseringen: handelsaspekter (2018/2005(INI))
(rådg.udv.: DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI)

- Gennemførelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru (2018/2010(INI))
(rådg.udv.: AFET)

JURI

- EU's resultattavle for retlige anliggender 2017 (2018/2009(INI))
(rådg.udv.: PETI, LIBE (forretningsordenens artikel 54))

Afgørelse om anvendelse af en procedure med fælles udvalgsmøder (forretningsordenens artikel 55)

- Klimadiplomati (2017/2272(INI))
udvalg: AFET, ENVI
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 6. december 2017)

- Import af kulturgoder (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
udvalg: INTA, IMCO
(rådg.udv.: LIBE, CULT (forretningsordenens artikel 54))
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 11. januar 2018)

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 11. januar 2018)

JURI
- EU's resultattavle for retlige anliggender 2017 (2018/2009(INI))
(rådg.udv.: PETI, LIBE (forretningsordenens artikel 54))

IMCO
- Forskellig produktkvalitet i det indre marked (2018/2008(INI))
(rådg.udv.: AGRI, ENVI (forretningsordenens artikel 54))

DEVE
- Gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: skove (2018/2003(INI))
(rådg.udv.: INTA, ENVI (forretningsordenens artikel 54))

ITRE
- Forordning om ENISA, EU's Agentur for Cybersikkerhed, om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 og om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi ("forordningen om cybersikkerhed") (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
(rådg.udv: BUDG, LIBE, IMCO (forretningsordenens artikel 54))

INTA, IMCO
- Import af kulturgoder (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
(rådg.udv.: LIBE, CULT (forretningsordenens artikel 54))

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 6. december 2017)

ENVI
- Gennemførelse af direktiv 2009/128/EF om bæredygtig brug af pesticider (2017/2284(INI))
(rådg.udv: AGRI (forretningsordenens artikel 54))

AFET
- Gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020 (2017/2280(INI))
(rådg.udv.: BUDG, DEVE (forretningsordenens artikel 54))

- Status for forbindelserne mellem EU og Kina (2017/2274(INI))
(rådg.udv: ENVI, INTA (forretningsordenens artikel 54))

- Status for forbindelserne mellem EU og USA (2017/2271(INI))
(rådg.udv: INTA (forretningsordenens artikel 54))

INTA
- Indførelse af regler for screening af udenlandske direkte investeringer i EU (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))
(rådg.udv: AFET, JURI, ECON, LIBE, ITRE (forretningsordenens artikel 54))

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

JURI

- Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
kor.udv.: ECON, LIBE
rådg.udv: DEVE, JURI, INTA, JURI (forretningsordenens artikel 39)

Ændringer af forretningsordenen (forretningsordenens artikel 227)

AFCO

- Ændring af artikel 174, stk. 8, i Parlamentets forretningsorden om afstemningsrækkefølge (2017/2264(REG))

Seneste opdatering: 18. juli 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik