Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 18. tammikuuta 2018 - Strasbourg

12. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 46 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 11. tammikuuta 2018)
ECON-valiokunta

- Yksilöllisten eläketuotteiden, mukaan lukien yleiseurooppalaiset yksilölliset eläketuotteet, verokohtelu (2018/2002(INL))

(puheenjohtajakokouksen päätös 6. joulukuuta 2017)
LIBE-valiokunta

- Humanitaariset viisumit (2017/2270(INL))
(lausuntoa varten: FEMM)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 6. joulukuuta 2017)
AFET-valiokunta

- Ukrainan kanssa tehdyn EU:n assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano (2017/2283(INI))
(lausuntoa varten: INTA)

- Georgian kanssa tehdyn EU:n assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano (2017/2282(INI))
(lausuntoa varten: INTA)

- Moldovan kanssa tehdyn EU:n assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano (2017/2281(INI))
(lausuntoa varten: INTA)

- EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpano: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen (2017/2280(INI))
(lausuntoa varten: BUDG, DEVE (työjärjestyksen 54 artikla))

- EU:n ja NATOn väliset suhteet (2017/2276(INI))

- Kohti lapsi- ja pakkoavioliittojen vastaista EU:n ulkoista strategiaa - seuraavat askeleet (2017/2275(INI))
(lausuntoa varten: FEMM)

- EU:n ja Kiinan välisten suhteiden tilanne (2017/2274(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, INTA (työjärjestyksen 54 artikla))

- EU:n ja Yhdysvaltojen välisten suhteiden tilanne (2017/2271(INI))
(lausuntoa varten: INTA (työjärjestyksen 54 artikla))

- Ilmastodiplomatia (2017/2272(INI))

EMPL-valiokunta

- Keinoja loukkaantumisesta tai sairaudesta toipuvien työntekijöiden integroimiseksi uudelleen laadukkaisiin työpaikkoihin (2017/2277(INI))

ENVI-valiokunta

- Torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin 2009/128/EY täytäntöönpano (2017/2284(INI))
(lausuntoa varten: AGRI)

IMCO-valiokunta

- Julkisia hankintoja koskeva strategiapaketti (2017/2278(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, INTA)

JURI-valiokunta

- EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonta 2016 (COM(2017)0370 - 2017/2273(INI))
(lausuntoa varten: PETI, FEMM, AFCO, ENVI)

REGI-valiokunta

- Koheesiopolitiikka ja temaattinen tavoite "kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista" - yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 9 artiklan 7 kohta (2017/2285(INI))
(lausuntoa varten: TRAN)

- Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen Euroopan unionissa: Euroopan komission seitsemäs raportti (2017/2279(INI))
(lausuntoa varten: CULT, EMPL, BUDG)

(puheenjohtajakokouksen päätös 11. tammikuuta 2018)

AFET-valiokunta

- Kyberpuolustus (2018/2004(INI))

CONT-valiokunta

- EU:n taloudellisten etujen suojelu – rahan ja varojen takaisinperintä kolmansista maista petostapauksissa (2018/2006(INI))

DEVE-valiokunta

- Luonnonvarojen avoin ja vastuullinen hallinta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät (2018/2003(INI))
(lausuntoa varten: INTA, ENVI (työjärjestyksen 54 artikla))

ECON-valiokunta

- Kestävä rahoitus (2018/2007(INI))

IMCO-valiokunta

- Tuotteiden laatuerot sisämarkkinoilla (2018/2008(INI))
(lausuntoa varten: AGRI, ENVI (työjärjestyksen 54 artikla))

INTA-valiokunta

- Globalisaaion hallinta: kauppaa koskevat näkökohdat (2018/2005(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI)

- Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano (2018/2010(INI))
(lausuntoa varten: AFET)

JURI-valiokunta

- EU:n vuoden 2017 oikeusalan tulostaulu (2018/2009(INI))
(lausuntoa varten: PETI, LIBE (työjärjestyksen 54 artikla))

Päätös soveltaa valiokuntien yhteiskokousmenettelyä (työjärjestyksen 55 artikla)

- Ilmastodiplomatia (2017/2272(INI))
valiokunnat: AFET, ENVI
(puheenjohtajakokouksen päätös 6. joulukuuta 2017)

- Kulttuurihyödykkeiden vienti (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
valiokunnat: INTA, IMCO
(lausuntoa varten: LIBE, CULT (työjärjestyksen 54 artikla))
(puheenjohtajakokouksen päätös 11. tammikuuta 2018)

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 11. tammikuuta 2018)

JURI-valiokunta

- EU:n oikeusalan tulostaulu (2018/2009(INI))
(lausuntoa varten: PETI, LIBE (työjärjestyksen 54 artikla))

IMCO-valiokunta

- Tuotteiden laatuerot sisämarkkinoilla (2018/2008(INI))
(lausuntoa varten: AGRI, ENVI (työjärjestyksen 54 artikla))

DEVE-valiokunta

- Luonnonvarojen avoin ja vastuullinen hallinta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät (2018/2003(INI))
(lausuntoa varten: INTA, ENVI (työjärjestyksen 54 artikla))

ITRE-valiokunta

- ENISAa, "EU:n kyberturvallisuusvirastoa", ja asetuksen (EU) N:o 526/2013 kumoamista sekä tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifiointia koskeva asetus (''kyberturvallisuussäädös'') (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
(lausuntoa varten: BUDG, LIBE, IMCO (työjärjestyksen 54 artikla))

INTA-valiokunta _ IMCO-valiokunta

- Kulttuurihyödykkeiden vienti (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
(lausuntoa varten: LIBE, CULT (työjärjestyksen 54 artikla))

(puheenjohtajakokouksen päätös 6. joulukuuta 2017)

ENVI-valiokunta

- Torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin 2009/128/EY täytäntöönpano (2017/2284(INI))
(lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 54 artikla))

AFET-valiokunta

- EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpano: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen (2017/2280(INI))
(lausuntoa varten: BUDG, DEVE (työjärjestyksen 54 artikla)

- EU:n ja Kiinan välisten suhteiden tilanne (2017/2274(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, INTA (työjärjestyksen 54 artikla))

- EU:n ja Yhdysvaltojen välisten suhteiden tilanne (2017/2271(INI))
(lausuntoa varten: INTA (työjärjestyksen 54 artikla))

INTA-valiokunta

- Puitteiden luominen Euroopan unioniin tehtävien suorien ulkomaisten investointien seurannalle (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))
(lausuntoa varten: AFET, JURI, ECON, LIBE, ITRE (työjärjestyksen 54 artikla))

Valiokuntaan lähettäminen (työjärjestyksen 53 artikla)

JURI-valiokunta

- Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON, LIBE
lausuntoa varten: DEVE, JURI, INTA, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

Työjärjestyksen muuttaminen (työjärjestyksen 227 artikla)

AFCO-valiokunta

- Tarkistusten äänestysjärjestystä koskevan työjärjestyksen 174 artiklan 8 kohdan muuttaminen (2017/2264(REG))

Päivitetty viimeksi: 18. heinäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö