Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 18. siječnja 2018. - Strasbourg

12. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 46. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 11. siječnja 2018.)

Odbor ECON

- Porezni tretman mirovinskih proizvoda, uključujući paneuropski osobni mirovinski proizvod (2018/2002(INL))

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 6. prosinca 2017.)

Odbor LIBE

- Humanitarne vize (2017/2270(INL))
(mišljenje: FEMM)

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 52. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 6. prosinca 2017.)

Odbor AFET

- Provedba Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine (2017/2283(INI))
(mišljenje: INTA)

- Provedba Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije (2017/2282(INI))
(mišljenje: INTA)

- Provedba Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Moldove (2017/2281(INI))
(mišljenje: INTA)

- Primjena instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: preispitivanje na sredini razdoblja za 2017. i budući ustroj nakon 2020. (2017/2280(INI))
(mišljenje: BUDG, DEVE (članak 54. Poslovnika))

- Odnosi EU-a i NATO-a (2017/2276(INI))

- Ususret vanjskoj strategiji EU-a protiv ranih i prisilnih brakova - sljedeći koraci (2017/2275(INI))
(mišljenje: FEMM)

- Stanje odnosa EU-a i Kine (2017/2274(INI))
(mišljenje: ENVI, INTA (članak 54. Poslovnika))

- Stanje odnosa EU-a i SAD-a (2017/2271(INI))
(mišljenje: INTA (članak 54. Poslovnika))

- Klimatska diplomacija (2017/2272(INI))

Odbor EMPL

- Načini reintegracije radnika koji se oporavljaju od ozljede ili bolesti na kvalitetna radna mjesta (2017/2277(INI))

Odbor ENVI

- Provedba Direktive 2009/128/EZ o održivoj upotrebi pesticida (2017/2284(INI))
(mišljenje: AGRI)

Odbor IMCO

- Paket strategije javne nabave (2017/2278(INI))
(mišljenje: ENVI, INTA)

Odbor JURI

- Praćenje primjene zakonodavstva Unije 2016. (COM(2017)0370 - 2017/2273(INI))
(mišljenje: PETI, FEMM, AFCO, ENVI)

Odbor REGI

- Kohezijska politika i tematski cilj „Promicanje održivog prometa i uklanjanje prepreka u ključnim mrežnim infrastrukturama” – članak 9. stavak 7. Uredbe o zajedničkim odredbama (2017/2285(INI))
(mišljenje: TRAN)

- Jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u Europskoj uniji: 7. izvješće Europske komisije (2017/2279(INI))
(mišljenje: CULT, EMPL, BUDG)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 11. siječnja 2018.)

Odbor AFET

- Kiberobrana (2018/2004(INI))

Odbor CONT

- Zaštita financijskih interesa EU-a: Povrat novca i imovine iz trećih zemalja u slučajevima prijevare (2018/2006(INI))

Odbor DEVE

- Transparentno i odgovorno upravljanje prirodnim resursima u zemljama u razvoju: šume (2018/2003(INI))
(mišljenje: INTA, ENVI(članak 54. Poslovnika))

Odbor ECON

- Održive financije (2018/2007(INI))

Odbor IMCO

- Dvojna kvaliteta proizvoda na jedinstvenom tržištu (2018/2008(INI))
(mišljenje: AGRI, ENVI (članak 54. Poslovnika))

Odbor INTA

- Svladavanje globalizacije: trgovinski aspekti (2018/2005(INI))
(mišljenje: DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI)

- Provedba Sporazuma o trgovini između Europske unije i Kolumbije i Perua (2018/2010(INI))
(mišljenje: AFET)

Odbor JURI

- Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2017. (2018/2009(INI))
(mišljenje: PETI, LIBE (članak 54. Poslovnika))

Odluka o primjeni postupka sa zajedničkim sjednicama odbora (članak 55. Poslovnika)

- Klimatska diplomacija (2017/2272(INI))
odbori: AFET, ENVI
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 6. prosinca 2017.)

- Uvoz kulturnih dobara (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
odbori: INTA, IMCO
(mišljenje: LIBE, CULT (članak 54. Poslovnika))
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 11. siječnja 2018.)

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 11. siječnja 2018.)

Odbor JURI

- Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2017. (2018/2009(INI))
(mišljenje: PETI, LIBE (članak 54. Poslovnika))

Odbor IMCO

- Dvojna kvaliteta proizvoda na jedinstvenom tržištu (2018/2008(INI))
(mišljenje: AGRI, ENVI (članak 54. Poslovnika))

Odbor DEVE

- Transparentno i odgovorno upravljanje prirodnim resursima u zemljama u razvoju: šume (2018/2003(INI))
(mišljenje: INTA, ENVI (članak 54. Poslovnika))

Odbor ITRE
- Uredba o ENISA-i, „Agenciji EU-a za kibersigurnost”, stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 526/2013 te o certifikaciji kibersigurnosti u području informacijske i komunikacijske tehnologije („Zakon o kibersigurnosti”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
(mišljenje: BUDG, LIBE, IMCO) (članak 54. Poslovnika))

Odbor INTA Odbor IMCO
- Uvoz kulturnih dobara (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
(mišljenje: LIBE, CULT (članak 54. Poslovnika))

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 6. prosinca 2017.)

Odbor ENVI

- Provedba Direktive 2009/128/EZ o održivoj upotrebi pesticida (2017/2284(INI))
(mišljenje: AGRI (članak 54. Poslovnika))

Odbor AFET

- Primjena instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: preispitivanje na sredini razdoblja za 2017. i budući ustroj nakon 2020. (2017/2280(INI))
(mišljenje: BUDG, DEVE (članak 54. Poslovnika))

- Stanje odnosa EU-a i Kine (2017/2274(INI))
(mišljenje: ENVI, INTA (članak 54. Poslovnika))

- Stanje odnosa EU-a i SAD-a (2017/2271(INI))
(mišljenje: INTA (članak 54. Poslovnika))

- Uspostava okvira za pregled izravnih stranih ulaganja u Europsku uniju (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))
(mišljenje: AFET, JURI, ECON, LIBE, ITRE (članak 54. Poslovnika))

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor JURI

- Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma. (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
upućeno nadležnom odboru: ECON, LIBE
mišljenje: DEVE, JURI, INTA, JURI (članak 39. Poslovnika)

Izmjene Poslovnika (članak 227. Poslovnika)

Odbor AFCO

- Izmjena članka 174. stavka 8. Poslovnika Europskog parlamenta o redoslijedu glasovanja o amandmanima (2017/2264(REG))

Posljednje ažuriranje: 18. srpnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti